Valbara kurser

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Internationella. Engelska 7 ingår på samtliga av våra studieförberedande program, vilket ger dig större möjlighet att välja ytterligare kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på högskola och universitet, så kallad särskild behörighet.

Att på bästa sätt förbereda och ge förutsättningar för vidare studier är viktigt för oss. Utöver detta utgår utbudet från ett preliminärval där vi fångar upp elevernas intresse för de olika kurserna. I och med att intresset kan variera från år till år så kan alltså även utbudet se olika ut.
Självklart erbjuder vi alltid en rad internationell kurser som du kan läsa utöver de som ingår i ditt program. 

Läsåret 18/19 erbjuder vi följande kurser inom det individuella valet:
Matematik 2
Matematik 3
Engelska 7
Estetisk kommunikation
Privatjuridik
Rätten och samhället 
Naturkunskap 2
Idrott och hälsa 2
Spanska
Franska
Tyska
Kinesiska
Internationella relationer
Internationell ekonomi