Samarbete med näringslivet

På JENSEN gymnasium Internationella söker vi internationella samarbeten med vänskolor, företag, organisationer, universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Eleverna får under sin utbildning möjlighet att bygga ett globalt nätverk vilket är värdefullt inför framtida studier och yrkesliv.

Eleverna tränas för en global verklighet genom fältstudier, praktik på samtliga program och ett avslutande Change project (gymnasiearbete) i Sverige eller utomlands i samarbete med våra partners. 

SJ AB, Nordea, SVT, Action aid, Kingsthon University är några exempel på våra samarbetspartner.