Cambridge certifikat

På JENSEN gymnasium Internationella får du ett försprång ut i världen genom möjligheten att utveckla engelska språket till en professionell nivå. Vi erbjuder dig specifik träning för att genomföra Cambridge prov och få ett Cambridge certifikat under din utbildning hos oss.

På samtliga studieförberedande program hos oss får du möjlighet att läsa Engelska 7, för att tränas i avancerad engelska specifikt för just ditt program. Har du extra höga ambitioner får du även möjlighet till extra träning för att genomföra det sk. Cambridge provet i samarbete med Cambridge University i Storbritannien. Cambridge certifikatet är ett bevis på dina avancerade språkkunskaper inför framtida studier och arbete i Sverige och utomlands. Träningen tillsammans med andra elever med samma mål och våra duktiga engelsklärare, sker utöver ordinarie undervisning för att du ska få riktigt goda förutsättningar. Skolan bekostar även en del av avgiften för provet, om du gör ditt yttersta på träningstillfällena. 

Läs mer om Cambridgecertifikatet här: www.cambridgeenglish.org