Valbara kurser

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska, så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Helsingborg. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på högskola och universitet, så kallad särskild behörighet.

Att på bästa sätt förbereda och ge förutsättningar för vidare studier är viktigt för oss. Utöver detta utgår utbudet från ett preliminärval där vi fångar upp elevernas intresse för de olika kurserna. I och med att intresset kan variera från år till år så kan alltså även utbudet se olika ut.

Valbara kursern läsåret 2015/2016:

Engelska 7
Estetisk kommunikation
Idrott och hälsa 2
Matematik 2a
Matematik 3b
Matematik 5
Moderna språk steg  2, 3, 4 och 5
Modersmål
Svenska 3