Välkommen till

Haninge

Hösten 2025 kommer vi att starta JENSEN Ridgymnasium Haninge där du läser Naturbruksprogrammet med inriktningen Hästhållning och ges möjlighet att nå högskolebehörighet.

Att gå på Jensen
library reading book

Högre studier

Vi vill vara bäst på att förbereda dig för högre akademiska studier. Du får djupa ämneskunskaper och ges gradvis mer eget ansvar. Vi läser klassiker, skriver avancerade uppsatser. Våra JENSEN-studenter upplever sig mycket väl förberedda för universitetet!

pupil near desk

Näringsliv & företagande

Vi tränar på att tillämpa kunskaper i praktiken - med casemetodik och projekt, det blir arbeten som kan bedömas i flera ämnen. Vi tränar ditt beteende - stil och uppträdande för att kunna föra dig professionellt inom framtida näringsliv och företagande.

teacher and pupil

Ledarskap & retorik

Att kunna leda sig själv är grunden för att leda andra. JENSENs modell för ledarskap - självledarskap, teamwork och att leda andra utvecklar dig som person. Retorik och din förmåga att uttrycka dig vävs in i alla kurser.

student-athletes

Student Athlete

Student Athlete passar dig som satsar på idrott! Vi vet hur viktig idrotten är för din utveckling och din framtid, på JENSEN uppmuntras du att kombinera både studier och din idrott!

teacher pupils
school pupils

Träning för verkligheten

– Din framtid

På JENSEN tränas du för verkligheten utanför skolan. Med en helhetssyn på din utveckling förbereder vi dig för nästa steg!

Jensens filosofi