JENSEN-test

Välj de alternativ nedan som bäst stämmer överens med din syn på hur det ska vara att gå i skolan. I slutet visas ditt resultat och då ser du om JENSEN gymnasium är rätt val för dig. Lycka till!

JENSEN-test
Vad är din syn på kunskap?
Hur är en bra lärare?
Vad tycker du om mobiler på lektionerna?
Hur tycker du att man ska bete sig i skolan?
Vad tycker du om att ha tätare lektioner och mindre håltimmar och istället ha mer egen studietid då du får ta eget ansvar?
Ska skolan bry sig om din hälsa och ditt välmående?
Vad är din syn på mental träning/mindfulness i skolan?