Natur­programmet

Vad hade världen varit utan Newton, Einstein, Marie Curie och vår egen Carl von Linné? Det kommer alltid behövas människor med goda kunskaper inom matematik, fysik, kemi och biologi. Gillar du dessa ämnen är Naturprogrammet rätt för dig!

Våra profiler

Life Science

Inriktning: Naturvetenskap

 Life Science på JENSEN ger dig en tvärvetenskaplig inblick i samhällets nuvarande och kommande utmaningar. Under din gymnasietid kommer du få tillfälle att lära dig mer om sjukdomar, diskutera utmaningar i energiförsörjning och livsstilsförändringar. 
 

Bild
 Profil-LifeScience

Här möter du framtidens problem med en vetenskaplig lösning. Kurserna Biologi, Kemi, Matematik och Fysik mynnar ut till en applicerbar vetenskap på verkliga samhällsfrågor.

Gymnasiegemensamma ämnen
1150 P
Programgemensamma ämnen
450 P
Inriktningskurser
400 P
Programfördjupning
200 P
Individuellt val och gymnasiearbete
300 P