Valbara kurser

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Göteborg. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på högskola och universitet, s k särskild behörighet.

Att på bästa sätt förbereda och ge förutsättningar för vidare studier är viktigt för oss. Utöver detta utgår utbudet från ett preliminärval där vi fångar upp elevernas intresse för de olika kurserna. I och med att intresset kan variera från år till år så kan alltså även utbudet se olika ut.

Kurser som erbjuds inför läsåret 2016-2017:

Bild och form
Engelska 7
Entreprenörskap och företagande 
Geografi 1
Historia 2
Idrott och hälsa 2
Internationella relationer 
Kommunikation 
Marknadsföring 
Matematik 2a
Matematik 3b
Matematik 5
Mental träning
Naturkunskap 2
Retorik
Svenska 3
Webbutveckling