Valbara kurser

I det individuella valet är fortsättningskurser i moderna språk, matematik och engelska så kallade meritvärdespoängsgrundande kurser, alltid prioriterade på JENSEN gymnasium Göteborg. Detta gäller även kurser som ger ökad behörighet till utbildningar på högskola och universitet, s k särskild behörighet.

Att på bästa sätt förbereda och ge förutsättningar för vidare studier är viktigt för oss. Utöver detta utgår utbudet från ett preliminärval där vi fångar upp elevernas intresse för de olika kurserna. I och med att intresset kan variera från år till år så kan alltså även utbudet se olika ut.

Kurser som erbjöds som individuellt val inför läsåret 2019-2020:

Engelska 7 100 p
Matematik 5 100 p
Matematik 3b 100 p
Matematik 2a 100 p
Mental träning 100 p
Internationella relationer 100p
Entreprenörskap och företagande (UF)
Webbutveckling 100 p
Idrott och hälsa 2 100 p

Bild och Form 100 p 
Retorik 100 p
Naturkunskap 2 100 p
Moderna språk

Vi erbjuder följande moderna språk:

Franska, Italienska, Spanska och Tyska.