Terminstider

Vårterminen 2020

Terminsstart
9 januari

Lov- och studiedagar
Torsdag 6 februari
Sportlov v.7
Måndag 23 mars
Påsklov v.15
Måndag 13 april

Student
5 juni

Skolavslutning
11 juni

Höstterminen 2019

Terminsstart 
20 augusti

Lov- och studiedagar
v.44 - Höstlov

Terminsavslutning
20 december