Samarbete med näringslivet

På JENSEN gymnasium i Göteborg arbetar vi för att alla program ska ha minst ett Handslag. Handslaget är ett projekt som drivs av Västsvenska Handelskammaren. Genom projektet närmar sig näringslivet och skolan varandra under tydliga och långsiktiga former. Projektet går ut på att ett företag följer en skolklass under tre år. 

Eleverna kan genom ett kontinuerligt samarbete med sitt Handslagsföretag få en ökad förståelse för skolans samtliga ämnen. De får dessutom möjlighet att möta förebilder och skapa egna nätverk för framtiden. Eleverna får genom samarbetet en bild av näringslivets villkor och krav redan innan det är dags att ge sig ut i arbetslivet.