Projekt

Erasmus+

Skolan deltar i Erasmus+ projektet A digital mapping of traditional jobs in Europe. I projektet samarbetar vi med partnerskolor från Würselen, Bourges, Florens och Metković. Projektet handlar om att lyfta fram traditionella jobb i vårt moderna samhälle. Våra elever kommer att utforska typiska hantverk i respektive partnerland, inte bara om yrkets historia utan även om dess relevans på dagens arbetsmarknad. I höst kommer våra elever i år 1 och 2 ha möjlighet att åka med på första resan i projektet som går till Kroatien. 

We_change

We_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, det är en unik plattform där ungdomar, myndigheter, kommuner, näringsliv, forskning, politiker, skola och andra samhällsaktörer träffas och tillsammans engagerar sig för en hållbar värld. På JENSEN gymnasium Göteborg har vi under några år använt denna plattform som en startpunkt för våra elever.

På samhällsprogrammet utgick vi från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i vårt ämnesövergripande projekt Engagemang och Påverkan, där we_change var ett inslag som inspirerade eleverna och satte deras teoretiska kunskaper i ett verkligt sammanhang. Eleverna jobbade vidare med att fördjupa sig i ett av de globala målen och driva ett projekt med det som utgångspunkt.

Nu sist under våren 2018 bestod uppgiften i att "pay it forward" - att sprida kunskap om målet och engagera så många människor som möjligt. En grupp fick sin debattartikel om biltrafikens påverkan på miljön publicerad i Göteborgspostens Fria ord, vilket ledde till en inbjudan att vara med på lanseringen av Renovas nya el-sopbil och att grilla en panel om hållbarhetsfrågor!