Samhällsvetenskapsprogrammet

Universitets- och högskoleförberedande program - Inriktning Samhällsvetenskap

Samhällsprogrammet

Profil Statsvetenskap

Den politiska kartan ritas i snabb takt om i både Sverige och i världen. Nya stora utmaningar inom handel, globalisering, klimat, demokrati och migration ställer krav på nya lösningar. För dig som är intresserad av de stora frågorna inom filosofi-politik ges möjlighet att fördjupa dina kunskaper och kommunikativa förmåga i tal och text för att i framtiden kunna jobba med att utveckla och leda Sverige.

Samhällsvetenskapliga programmet på JENSEN gymnasium Eskilstuna ger en bred och djup kunskap om hur vår civilisation är uppbyggd och fungerar. Precis som på högskolan - men i gymnasieformat.

Samhällsvetenskapsprogrammet med profil Statsvetenskap passar dig som vill ha en utbildning som ger dig en djupare förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar. Vi arbetar med verklighetsnära uppgifter, vilket innebär att vi använder exempel direkt hämtade från samhället och näringslivet. Den teoretiska undervisningen varvas med projektarbeten, studiebesök, gästföreläsningar, fallstudier och seminarier. 

Utbildningen tränar din förmåga att analysera och se samhällsfrågor och problem ur olika perspektiv. Du får öva dig i att argumentera, kritiskt granska, söka och värdera fakta och information.


Programmet passar dig som

  • Vill vara en del av vår omvärld och kunna arbeta för ett bättre samhälle
  • Är intresserad av FN, EU, frivilligorganisationer och ideella föreningar
  • Vill lära dig om tex. bistånd, samhällsplanering och miljöstrategier 

Efter högskolan kan du arbeta som

  • Polis
  • Journalist
  • Projektledare inom t ex EU, FN, frivilligorganisationer
  • Miljöstrateg
  • Stadsplanerare

Välkommen med din ansökan till JENSEN gymnasium Eskilstuna!
Ansökan görs via gymnasieantagningen i Eskilstuna.