Program

På JENSEN gymnasium Eskilstuna läser du samma gemensamma ämnen, program- och inriktningsämnen som på andra skolor. Men för samtliga program kan vi erbjuda intressanta profiler som gör dig extra väl förberedd för studier och arbetsliv. Allt inom ramen för vårt utbildningskoncept, Träning för verkligheten.

Vi erbjuder följande program:


Ekonomiprogrammet

Våra profiler:

Företagsekonomi
På Ekonomiprogrammets inriktning ekonomi får du förberedelser för att studera på högskola och universitet eller starta upp ditt eget företag. Vi ger dig kunskaper i det entreprenöriella förhållningssättet, marknadsföring, retorik men även kurser i företagsekonomi och privatjuridik. Som en del av utbildningen lägger vi in praktiska moment där du ska utveckla dina entreprenöriella förmågor. Case där ni ska få en 100-lapp att växa på en vecka, inreda vår monter till gymnasiemässan eller gå ut och intervjua företag i närområdet blir naturliga delar av utbildningen.

Juridik
Ekonomiprogrammet med juridikinriktning ger dig en bred utbildning med många valmöjligheter för framtiden. Inriktningen ger dig fördjupad kunskap inom samhällets och företagens lagar och regler. Du kommer lära dig mycket om det svenska rättsväsendets alla delar, rättegångsförfarandet, varför kriminalitet uppstår och vad samhället gör för att skipa rättvisa. Vi gör även jämförelser med andra rättssystem i världen. Som en del av utbildningen försöker vi lägga in praktiska moment såsom rättegångsspel och kriminaltekniska case.


Naturprogrammet

Våra profiler:

Natur
Naturprogrammet på JENSEN är en teoretiskt avancerad utbildning som ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. I våra laborationssalar får du även praktiskt utöva naturvetenskaplig forskning. Du kommer att utveckla dina förmågor som kreativ problemlösare genom att experimentera och testa dig fram.

Life Science
Hur kan man förbättra livskvalitet och hälsa genom forskning och teknologi? Inom Life Science på naturprogrammet möts olika vetenskapliga discipliner biologi, matematik, kemi, teknik och medicin i en verksamhet som ska förbättra livsvillkor för människa, djur och natur.


Samhällsprogrammet

Våra profiler:

Psykologi
Är du intresserad av hur människans beteenden, tankar, känslor och medvetanden fungerar? Vill du arbeta med människor i någon form i framtiden? Då kommer Samhällsvetenskapsprogrammet med profilen Psykologi på JENSEN gymnasium Eskilstuna passa dig perfekt. Den här profilen ger dig också en djupare förståelse och utbildning kring de klassiska disciplinerna filosofi, logik och retorik och ger dig även en bred grund för din fortsatta bildningsresa. 

Kriminologi
Tycker du att det är intressant att analysera mänskligt beteende, diskutera varför människor agerar som de gör i olika situationer och vill arbeta med människor i framtiden? I så fall kommer Samhällsvetenskapsprogrammet med profilen Kriminologi på JENSEN gymnasium Eskilstuna att passa dig perfekt! 


Teknikprogrammet

Våra profiler:

Civilingenjör
På Teknikprogrammet ger vi dig den bästa förberedelsen för vidare studier till civilingenjör med de behörighetsgivande kurserna inom matematik och fysik. Du läser också kurser inom IT-området.