The Ultimate trade

Ekonomitvåorna på JENSEN gymnasium Norra tävlade i "The Ultimate trade" där de fick i uppdrag att byta en penna och sedan försöka genomföra så många och lyckade byten som möjligt. Uppgiften var kopplad till kurserna Företagsekonomi 2, Svenska, Retorik och Samhällskunskap 2 där de fick testa sina kunskaper. För ekonomiklassen ingick även DGE-kriterier (Diplomerad gymnasieekonom).

Ultimate trade
Ultimate trade
Ultimate trade
Vinnare
Vinnare