Oscar Hagberg - den bästa gymnasieläraren i Uppsala!