Nikita och Eline

Samhälle med inriktning beteende

Nikita och Eline läser andra året på Samhällsvetenskapliga programmet med profilen Kriminologi. Som ambassadörer för skolan berättar de här om sina studier och sin skolgång och sina framtidsplaner.

 

Hur ser upplägget ut på ert program?

Lärarna lägger stor vikt vid reflektion i undervisningen. Våra lärare är skickliga på att integrera ämnesinnehållet i en övergripande kontext, med särskild fokus på psykologin. Vi utforskar olika teorier, såsom psykodynamisk och biologisk teori, och använder dessa som grund för att analysera och reflektera över orsakerna till människors beteende. Kurserna Samhällskunskap och Psykologi är nära kopplade, vilket underlättar för vår förståelse för exempelvis hur människor kan hamna i brottslighet. 

 

Vad anser ni främst bidrar till en kunskapsutveckling på JENSEN?

För det första måste vi nämna vikten av att anteckna för hand. Det var en övergång från början, och det var verkligen tydligt hur ovana vi var vid att skriva för hand. Men lektionsinnehållet fastnar på ett annat sätt jämfört med om vi skulle ta digitala anteckningar. Att anteckna för hand är något som våra lärare uppmuntrar oss till och har som vana att man ska göra. På JENSEN ligger ett stort fokus på vår hälsa. Det märks bland annat genom MT (Mental träning) men också hur lärarna lyfter återhämtning som något viktigt för att lyckas med sina studier. Inför ledigheter uppmanar lärarna oss att ta det lugnt och inte enbart fokusera på studierna. Utöver det så möjliggör det komprimerade schemat också utrymme för flexibilitet med fritid och studier. 

 

Kan ni ge exempel på hur undervisningen kan se ut i till exempel psykologikursen?

Vi arbetar med fallstudier, där vi får en berättelse om en person, antingen verklig eller fiktiv. Denna berättelse gör uppgiften konkret och ger oss en tydlig förståelse för vad som efterfrågas samtidigt som det sätter ämnet i ett verkligt perspektiv. Vår uppgift blir sedan att förklara ett beteende utifrån de teorier vi har studerat.  Genom att arbeta med fallstudier ökar förståelsen, vilket möjliggör för oss att använda oss av den kunskap vi har fått under undervisningen. Lektionerna består inte av ett passivt lyssnande, utan vi förväntas aktivt att reflektera och bearbeta innehållet själva.

 

Vad är det bästa med JENSEN?

Relationen mellan lärare och elever utgör verkligen det bästa med JENSEN. Som en mindre skola känner alla till varandra, och detta främjar en nära koppling mellan lärare och elever. Lärarna har starka relationer med klasserna och visar lyhördhet gentemot eleverna. Vi som elever känner oss verkligen hörda. Vi vill inte påstå att lärarna agerar som vänner, utan det är tydligt att de är lärare i klassrummet, men lärarna lyckas att finna en balans mellan undervisning och att vara inlyssnande för sina elever.

 

Hur ser ni på framtiden, vad vill ni läsa efter gymnasiet?

Det är verkligen svårt att säga, eftersom det finns så mycket som låter spännande. Nyligen hade vi besök av en professor från England som talade om “profiling with psychology”, det vill säga att skapa gärningsmannaprofiler med hjälp av kunskaper inom psykologi. Vi fick uppleva en testlektion som visade hur det kan se ut på universitetet, och det roliga var att vi kände igen oss väldigt mycket. Vi gör precis det han gör, fast på en mindre skala, vilket var intressant att höra. Det gjorde oss båda nyfikna på att läsa mer om utbildningen. Så kanske hamnar vi där efter gymnasiet!